logo
sk en

História

Spoločnosť Jasplastik-SK s.r.o. bola založená v roku 2001 ako jediná slovenská dcéra maďarskej materskej spoločnosti Jasz-plasztik Kft.

Investícia na založenie slovenskej dcéry úzko súvisela s rozšírením dodávateľskej podpory pre spoločnosť SAMSUNG, ktorá avizovala investíciu pre nový závod v Galante.

V roku 2005 sa výstavbou druhej výrobnej haly spolu so skladovými priestormi rozšírila podpora existujúcich zákazníkov z elektronického odvetvia.

Postupné rozširovanie automobilového priemyslu na Slovensku a v okolitých štátoch, bolo v roku 2007 podkladom pre založenie samostatnej spoločnosti Jasplastik-Automotive s.r.o., ktorá certifikačne splnila všetky požiadavky tohto odvetvia.

V roku 2016 bola spustený do prevádzky ďalší výrobný závod v Nitre, ktorým sa spoločnosť Jasplastik dostala ešte bližšie k svojim existujúcim ako aj novým zákazníkom.

posuňte dole
Milestones
2006

Dokončenie druhej výrobnej haly a skladových priestorov.

2001

Založenie spoločnosti Jasplastik-SK s.r.o.

2007

Začiatok výroby pre automotive segment

2016

Spustenie nového výrobného závodu v Nitre.

Milestones
2001

Založenie spoločnosti Jasplastik-SK s.r.o.

2006

Dokončenie druhej výrobnej haly a skladových priestorov.

2007

Začiatok výroby pre automotive segment

2016

Spustenie nového výrobného závodu v Nitre.