logo
sk en

not just plastics

posuňte dole
15. 01. 2024
Naspäť arrow
Vybudovanie fotovoltaického zariadenia - hala 7

Hlavný ciel projektu

Cieľom projektu je zavedenie navrhovaných opatrení s energetickým, ekonomickým a enviromentálnym hodnotením v oblasti energetickej efektívnosti, ktoré vyplývaju z energetického auditu.

Nenávratný finančný príspevok : 193 402,38 EUR